Zestig jaar Chorale Valkenburg

Chorale Valkenburg is opgericht op 3 oktober 1960 als “Klokkenkoor Groot Valkenburg”, voortgekomen uit het initiatief van de heer Roep Lambriks en een aantal leden van het Walram’s genootschap. Zij maakten van het operettekoor, dat eerder bij Walram’s Genootschap was ondergebracht, een zelfstandig operettekoor dat onder leiding kwam te staan van dirigent Jan Hupperts.

De jaren 60 en 70

Bij de oprichting heeft het koor ongeveer 40 leden. Het eerste optreden vindt plaats op 4 december 1960 met een wals uit Faust, een selectie uit de operette “Rosen aus dem Süden” en een eenakter. Deze stukken worden ook gedurende de zomer van 1961 in het Valkenburgs openluchttheater opgevoerd. In 1965 wordt met de komst van een nieuwe dirigent, M. Arbeel, een modern populair repertoire opgebouwd. In deze tijd baart het beperkt aantal mannen, met name tenoren, het bestuur grote zorgen. Dit zal een zorg van alle tijden blijken te zijn, niet alleen voor Chorale Valkenburg, maar voor vrijwel alle gemengde amateurkoren. In 1968 vindt er opnieuw een dirigentenwisseling plaats en neemt Jan Hupperts het stokje weer over. Hij zet in op het vroegere repertoire en de heer Lambriks componeert dit jaar speciaal voor het Klokkenkoor de Geulsymphonie.

In de jaren 70 start het koor met het uitvoeren van opera en oratoria waaraan vaak bekende solisten meewerken. Vermeldenswaard is dat de Valkenburgse sopraan Marjon Lambriks vaak present is net als het Limburgs Symphonieorkest (LSO), dat het koor regelmatig begeleidt. Halverwege de jaren zeventig ontstaat er een breuk tussen bestuur, dirigent en koorleden. Dit leidt tot het vertrek van de heer Roep Lambriks en het voltallige bestuur. Gelukkig weet een nieuw door de leden gekozen bestuur met de heer Rupperts de koorzang weer vlot te trekken en het oude niveau te realiseren. Samen met het mannenkoor van Chèvremont wordt het Requiem van Verdi uitgevoerd en volgen er operaconcerten met talentvolle, bekende solisten en het LSO.

De jaren 80 en 90

Helaas komt er, door wijziging van de provinciale subsidievoorwaarden, een eind aan de succesvolle operaconcerten. Ook legt de heer Hupperts het dirigentenstokje erbij neer. Er volgt een moeilijke periode waarin 4 dirigenten en bestuurswisselingen elkaar vrij snel opvolgen. De motivatie van de koorleden lijkt ook te verminderen. In 1987 wordt onder leiding van de heer Peter Eijkenboom weer ingezet op opera- en operettemuziek en later wordt ook religieuze muziek en musical aan het repertoire toegevoegd. Het koor bloeit op en er worden verschillende concerten, waaronder de Carmina Burana van Carl Orff, succesvol uitgevoerd.

 

Na heftige discussies binnen het bestuur wordt een plan van vernieuwing gepresenteerd. Daarbij wordt er ook voor gekozen de naam te veranderen in Chorale 2000. Deze naam zal uiteindelijk gewijzigd worden in het huidige Chorale Valkenburg. Er wordt met nieuwe energie gewerkt aan interessante concerten, zoals de cyclus “Concert Carnavalesk” en het verscheidene malen verzorgen van de slotvoorstelling van het openluchttheater seizoen. Ook brengt het koor in deze periode de zeer succesvolle concert cyclus “The Bavarian Highlands”, uitgevoerd in de Hanenhof te Geleen, het Vrijthoftheater in Maastricht en de Stadsschouwburg in Heerlen.

De jaren 2000 en 2020

Na 20 jaar neemt Peter Eijkenboom in 2007 afscheid en neemt Paul Mestrom het stokje over. Na 2 jaar verlaat hij het koor weer en neemt Sonja Feenstra in 2010 de leiding over. Zij werkt samen met het koor hard aan het operarepertoire en zet ook religieuze muziek weer op de agenda. Er volgt dat jaar een mooi jubileumconcert in het openluchttheater.  Ook wordt de Missa Brevis van Jacob de Haan uitgevoerd in de ‘Nieuwe kerk’ in Valkenburg. Heel bijzonder was de workshop die plaatsvond met de componist van deze mis.
In 2011 wordt samen met het Basilicakoor uit Tongeren, het Academiekoor uit Genk en het Limburgs kamerorkest het requiem van Fauré uitgevoerd. Maar het aantal leden neemt in deze tijd dramatisch af. Even lijkt het erop dat het koor een stille dood zal sterven. Gelukkig melden zich in 2013 meerdere leden vanuit het opgeheven Limburgs operakoor. Het nieuwe elan dat deze ervaren amateurzangers inbrengen stimuleert het hele koor. In 2015 wordt onder meer tijdens de Paaswake in de koepelkerk in Maastricht de Messe Brève van Charles Gounod gezongen.

Verder heeft het koor deelgenomen aan het concert “Music One Two Five” ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de fanfare van Meerlo. Een hoogtepunt is de uitvoering van de opera “Dido en Aeneas” van Henry Purcell in 2016 in het openluchttheater met Fenna Ograjensek in de hoofdrol als Dido, Harrie van der Plas als Aeneas en Syrinx Jessen als Belinda onder begeleiding van een aantal topmusici uit Belgisch Limburg. Sybrand van der Werf tekende voor de spectaculaire regie van deze uitvoering. Een indrukwekkend optreden dat heel positief wordt ontvangen door de toehoorders.

In januari 2017 neemt Sonja Feenstra afscheid en introduceert het bestuur Rob Meijers als de nieuwe dirigent. Hij leidt het koor met veel energie en enthousiasme naar een concert in de kloosterkerk in Valkenburg in samenwerking met fanfare St. Cecilia uit Heerlen. Naast opera worden ook nocturnes van Wolfgang Amadeus Mozart gezongen.
Het optreden tijdens het 3x Bedankt concert wordt door het publiek met een daverend applaus beloond. Op 9 juli wordt Chorale Valkenburg onderscheiden met de Cultuurprijs 2017, toegekend door de gemeente Valkenburg. In september neemt het koor samen met Vocal Chord en Valkenburgse muziekgezelschappen deel aan de wervelende Chinees-Valkenburgse muzikale show “Jiangyou meets Valkenburg”.   

In 2018 worden onder de bezielende leiding van dirigent Rob Meijers 6 concerten verzorgd. Als doel wordt gesteld om operamuziek dichter bij de mensen te brengen. Ouderen die weinig mobiel zijn maar ook jongeren bij wie opera weinig populair is. In samenwerking met de Kunst- en Cultuurraad Valkenburg wordt “Chorale on Tour” in verpleeghuizen verzorgd en samen met het gemengd zangkoor Musica Vincit uit Landgraaf is er een prachtig afscheidsconcert als aubade aan de zusters van de Voorzienigheid in Maastricht. Het koor ontvangt complimenten van het bisdom en de wethouder van Cultuur van de gemeente Maastricht, ook de zusters zijn erg onder de indruk. Het jaar wordt eind oktober afgesloten met het concert “Urban meets Hip Hop”, samen met dansstudio Switch. Een concert dat geweldig aanslaat bij de jongeren en hun families. 

 

In de eerste helft van 2019 wordt opnieuw een mis in de koepelkerk in Maastricht opgeluisterd en wordt ook weer aan het 3x Bedankt concert deelgenomen. In het kader van de bevrijdingsfeesten zorgt Chorale Valkenburg op 17 september voor de muzikale omlijsting tijdens de bevrijdingsceremonie in de Nicolaas en Barbarakerk. In samenwerking met de Kunst-en Cultuurraad  en hotel Voncken verzorgt Chorale in oktober het “Fête Fauquemont”, een diner chantant.