Lid worden?

Chorale Valkenburg is een enthousiast koor met een gevarieerd repertoire van opera-, musical- en kerkelijke muziek.

Wij streven ernaar om in een goede sfeer te werken aan het voor ons hoogst haalbare op muzikaal gebied.
Ons koor bestaat  momenteel uit ruim 40 zeer enthousiaste leden. Een aantal daarvan komt uit Valkenburg, de meeste
echter uit diverse andere Zuid-Limburgse gemeenten. Mensen uit de hele regio zijn dan ook welkom!

Chorale Valkenburg maakt het nieuwe leden gemakkelijk.  De eerste maand kan iedereen geheel vrijblijvend meezingen.
Pas daarna wordt bepaald of men werkelijk lid wordt.

Wie wil weten hoe het er in een repetitie aan toegaat is elke dinsdag tussen 19.45 en 21.45 uur welkom in de zaal van
Pub Henry VIII aan de Grotestraat Cenrum 24 in Valkenburg. Wilt u eerst meer informatie? Bel dan met de secretaris,
mevrouw Anneke Berendsen, tel: 06-42803073 of met onze voorzitter, mevrouw Marieke Smits, tel: 06-11300259.

U bent van hart welkom!

 

Chorale Valkenburg · Secretariaat: De Erk 13 · 6269 BH · Margraten · Tel: 06-42803073