De eerste 10 jaar


1958
Dhr. Roep Lambriks formeert opnieuw, binnen Walram’s genootschap, een gemengd operettekoor.

1959
Een aantal leden van de afdeling zang van Walram’s genootschap van Valkenburg voert in de zomer van 1959 de operette “De klokken van Corneville” uit. Toen als een hernieuwde voortzetting van een operettekoor dat al sinds 1945 was ondergebracht bij Walram’s Genootschap. De “geboorte” van het Klokkenkoor Groot-Valkenburg is aanstaande.

1960
In januari 1960 wordt vervolgens door Walram’s “Klokken-Operettekoor” in de Valkenburgse stadsschouwburg onder leiding van dhr. Jan Hupperts het  Kerstoratorium van Joseph Rheinberger uitgevoerd.
Als de operetteactiviteiten binnen Walram’s genootschap worden beëindigd besluit men op een algemene ledenvergadering het operettekoor als zelfstandig gemengd koor onder de naam “Klokkenkoor Groot Valkenburg” o.l.v. artistiek leider Roep Lambriks te laten voortbestaan.
Op 3 oktober 1960 leidde dat tot de oprichting van het “Klokkenkoor Groot Valkenburg”.
Het koor telt bij de oprichting ongeveer 40 leden. Het bestuur wordt gevormd door de heren M. Habets, J. Boon, J. Jacobs en I. Poswick (secretaris). Nog in het eerste jaar aangevuld met de heer Borghans en mevrouw Ubachs-Cobbenhagen. Weer later in het eerste jaar van haar bestaan wordt de heer J. Thomassen voorzitter van het koor en wordt als dirigent (toen directeur genoemd) de heer Jan Hupperts benoemd, terwijl de heer Roep Lambriks de functie van regisseur (!) gaat vervullen.
Het eerste optreden van het koor vindt plaats op 4 december 1960. Daarbij wordt de wals uit Faust van Gounod en de wals en een schets uit Rosen aus dem Süden uitgevoerd. Tevens wordt de eenakter “Schoonmama beveelt” opgevoerd en zijn er enkele komische voordrachten.
Ook in het eerste jaar van haar bestaan voert het koor, begeleidt door een 15-tal leden van het LSO Jozef Rheinberger’s Kerstoratorium uit. (Dit werd eerder bij Walram ook uitgevoerd.)

1961-1962
Op 20 en 21 januari worden koorwerken en toneelstukjes uitgevoerd. Ook doet het koor mee aan de carnavalsoptocht (eerste prijs!) Tevens vermeldt het jaarverslag “kunnen we met enige trots vermelden het optreden in de kerk van Scharn waar ons koor het zeer moeilijke “Regina Coeli Laetare” uit de opera Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni ten gehore bracht”.
In de zomer wordt vervolgens de operette Rosen aus dem Süden en het toneelstuk “de tante van Charley” meerdere malen opgevoerd in het Valkenburgs openluchttheater.
Daarna wordt de opera Martha als eerste opera van het Klokkenkoor in studie genomen.
Het tweede jaarverslag (nov. ’61 – dec. ’62) meldt dat het koor 62 repetities en 27 speelrepetities had. Met name uit dat laatste blijkt dat optredens van het Klokkenkoor zich niet beperkte tot de zang. Optredens in dit jaar zijn opnieuw het toneelstuk “De tante van Charley” (drie maal), Rheinberger’s Kerstoratorium, enkele operette fragmenten bij een feestavond van Houthems’s koor Orpheus, opnamen voor een radioconcert dat op twee zondagen wordt uitgezonden door radio Hasselt, deelname aan de carnavalsoptocht en een concert met opera- en operettefragmenten in samenwerking met de Kurkapel. In de zomer zijn er 5 uitvoeringen van de operette Rosen aus dem Süden en 8 uitvoeringen van de Tante van Charley in het openluchttheater gepland. Door slecht weer en ziekte vervallen helaas alle uitvoeringen van de operette en kan de tante slechts 4 keer worden uitgevoerd. Aan het eind van het jaar wordt tenslotte nog het oratorium die Jahreszeiten van Joseph Haydn uitgevoerd.

1963
Dit is het eerste jaar waarin geen zomeruitvoering wordt geprogrammeerd, maar waarin een zomerpauze wordt ingelast.
In het derde verenigingsjaar vindt slechts één optreden plaats. Het is een concert en enkele sketches in samenwerking met het Houthems koor Orphee in de Holle Eik te Houthem.

1964
Uitvoering van die Jahreszeiten, het requiem van Verdi en het Kerstoratorium.
Uit de woorden van voorzitter Goyen in een bestuursvergadering van 28 augustus 1975 kan worden opgemaakt dat het instuderen van het requiem ertoe heeft geleid dat het aantal leden van het koor sterk is teruggelopen.

1965
Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten en weer te verkleinen.
buiten_xsDirigent Hupperts kondigt aan het koor, vanwege drukke activiteiten
elders, te verlaten Dhr. Arbeel wordt bereid gevonden het dirigentschap tijdelijk, tot na het lustrum, op zich te nemen.
Er vindt een ledenwerfactie plaats d.m.v. verzending van een brief aan een 60-tal personen.
Er wordt een elektronisch orgel gekocht t.w.v. 1750 gulden.
Het eerste lustrum wordt gevierd met een concert op zaterdag 30 oktober van Orphee, Inter Nos en het Klokkenkoor. Het Klokkenkoor zingt daarbij: Ja, so singt man nur in Wien van Strauss, Im weissen Rössl van Benatzky, het Paaskoor uit Cavelleria Rusticana van Mascagni en de wals uit Faust van Gounod.
Verder is er op zondag een mis voor de leden ‘s avonds gevolgd door de jaarvergadering, een etentje (ƒ 2,50 p.p.!!) en een feestavond.

1966
Bij de repetities wordt piano begeleiding verzorgd door dhr. Jacobs. Hij ontvangt hier ƒ 5,- per repetitie voor. Deze ƒ 5,- worden door de dirigent, dhr. Arbeel, betaalt. Deze blijkt tevens bereid zijn aanstelling te verlengen.
Dhr. Boon vertrekt als voorzitter. Dhr. Goyen neemt na lang aarzelen deze functie over.
Dirigent Arbeel, wil naar eigen stijl “modern populair” genre met eigen arrangementen toe. Dit jaar wordt voor het eerst gesproken over uniformen. In eerste instantie voor de dames. Daartoe wordt een damescomité opgericht.
Dhr. Lambriks heeft een show geschreven. Dirigent Arbeel dient de arrangementen te schrijven. Ook het koor zal in deze show een belangrijke rol vervullen.
De repetities verhuizen van de zaterdag naar de donderdag.

1967
Het aantal heren, en vooral het feit dat er slechts 4 tenoren zijn, baart zorgen! Dit probleem komt op diverse bestuursvergaderingen aan de orde.
Dhr. Roep Lambriks heeft de Geulsymfonie gecomponeerd.
In mei brengt het koor een serenade aan burgemeester Breekpot bij gelegenheid van diens onderscheiding in de Belgische en Nederlandse kroonorde.

1968
Op 18 mei wordt bij gelegenheid van het 105-jarig bestaan van Walram een concert gegeven. Uitgevoerd worden twee liederen uit die Jahreszeiten van Haydn, Tarantella uit “Gasparone” van Bellöcher en de Geulsymphonie van dhr. Roep Lambriks.
Dirigent Arbeel stopt wegens drukke werkzaamheden elders en wordt opgevolgd door ex-dirigent Jan Hupperts. Uit het bestuur vertrekken secretaris Bastings, dhr. Zurstrassen en vicevoorzitter dhr. Borghans. Dhr. Zurstrassen spreekt bij zijn afscheid de wens uit dat het koor bij haar 10 jarig bestaan in haar oude glorie hersteld is!
De naam Klokkenkoor Groot-Valkenburg wordt rond deze tijd Klokkenkoor Valkenburg.
In januari vindt de Hi-Ha-How-Show plaats. Deze wordt wegens succes nog twee maal herhaald.

1969
Het bestuur besluit om vóór de viering van het 10-jarig jubileum, in februari 1970, uniforme kleding voor het hele koor aan te schaffen.

Chorale Valkenburg · Secretariaat: De Erk 13 · 6269 BH · Margraten · Tel: 06-42803073